W Kotli będą konserwować rowy

0
344

Gminna Spółka Wodna w Kotli przyjęła plan pracy na rok 2012. Przewiduje się, że w tym roku konserwacji poddane zostaną 23 rowy.

Gminna Spółka Wodna w Kotli została reaktywowana w ubiegłym roku. Głównym impulsem do jej powstania były negatywne doświadczenia rolników z terenu Gminy Kotla. Rolnicy ponieśli straty w związku z lokalnymi podtopieniami i zalewaniem pól oraz gospodarstw. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była niedrożność systemów melioracyjnych. W ubiegłym roku udało się dokonać konserwacji rowów na długość około 58 kilometrów. W tym roku przewiduje się, że konserwacji zostaną poddane 23 rowy o łącznej długości ponad 29 kilometrów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.