Przeciw przemocy w rodzinie

0
385

Na temat nowych możliwości, ale i wyzwań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dyskutowano w ubiegły piątek w auli głogowskiego PWSZ. W konferencji zatytułowanej “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości”, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA we współpracy z głogowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową wzięło udział ponad 150 osób, w tym kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy.

Na temat nowych możliwości, ale i wyzwań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dyskutowano w ubiegły piątek w auli głogowskiego PWSZ. W konferencji zatytułowanej “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości”, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA we współpracy z głogowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową wzięło udział ponad 150 osób, w tym kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy.

Przemoc w rodzinie może być m.in. psychiczna, fizyczna czy seksualna. Każdy, kogo dotknie przemoc może zwrócić się do różnych instytucji pomocy społecznej. Właśnie tworzenie międzydyscyplinarnej pomocy dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie było jednym z tematów omawianych podczas tego spotkania. Poruszano także szerokie zagadnienia związane z nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi instytucje oraz organizacje na co dzień pracujących w tym ciężkim społecznym sektorze. Chodzi tu szczególnie o zmiany i nowelizacje, które wprowadzono do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omawiano też zagadnienia przemocy w relacjach małżeńskich, świadomości prawnej i obywatelskiej, a także o lokalnych systemach przeciwdziałania przemocy.

Wykładowcami byli między innymi przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Michał Lewoc oraz kierowniczka Niebieskiej Linii pani Renata Durda.