Przeciw przemocy w rodzinie

0
592

Na temat nowych możliwości, ale i wyzwań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dyskutowano w ubiegły piątek w auli głogowskiego PWSZ. W konferencji zatytułowanej “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości”, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA we współpracy z głogowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową wzięło udział ponad 150 osób, w tym kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy.

Na temat nowych możliwości, ale i wyzwań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dyskutowano w ubiegły piątek w auli głogowskiego PWSZ. W konferencji zatytułowanej “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości”, a zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA we współpracy z głogowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową wzięło udział ponad 150 osób, w tym kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy.

Przemoc w rodzinie może być m.in. psychiczna, fizyczna czy seksualna. Każdy, kogo dotknie przemoc może zwrócić się do różnych instytucji pomocy społecznej. Właśnie tworzenie międzydyscyplinarnej pomocy dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie było jednym z tematów omawianych podczas tego spotkania. Poruszano także szerokie zagadnienia związane z nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi instytucje oraz organizacje na co dzień pracujących w tym ciężkim społecznym sektorze. Chodzi tu szczególnie o zmiany i nowelizacje, które wprowadzono do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omawiano też zagadnienia przemocy w relacjach małżeńskich, świadomości prawnej i obywatelskiej, a także o lokalnych systemach przeciwdziałania przemocy.

Wykładowcami byli między innymi przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Michał Lewoc oraz kierowniczka Niebieskiej Linii pani Renata Durda.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.