PODSUMOWANIE LETNIEJ AKADEMII KULTURY

0
501

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie po raz dwunasty było organizatorem Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego. Jest to impreza edukacyjna skierowana do młodzieży polskiej mieszkającej w kraju oraz na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. W tym roku w Letniej Akademii wzięło udział 25 uczestników w wieku od 16 do 20 lat. Była to młodzież z Polski, (III LO w Głogowie, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach, I LO im. Tomasza Zana we Wschowie) Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Głównym zadaniem Akademii jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy o kulturze polskiej, a także o historii Państwa i Narodu Polskiego. W związku z tym, co roku organizowane są liczne wykłady i prelekcje. W tym roku motywem przewodnim Letniej Akademii była Trylogia H. Sienkiewicza.    Odbyły się również zajęcia w terenie, m.in. Warszawa, Grunwald, Malbork, Wilno i Kowno.

Akademia trwała od 1 do 10 lipca. 2 lipca o godz. 12:00 w muzeum odbyła się uroczysta inauguracja z udziałem Prezydenta.

Wykłady:

“Obraz Ukraińca a rzeczywistość” – mgr A. Orzech

“Wpływ powstania Chmielnickiego na stosunki polsko-ukraińskie” – mgr A. Orzech

“Wojna z Rosją – tego nie było w trylogii” – mgr P. Sobański

“Potop” – mgr P. Sobański

“Upadek Kamieńca Podolskiego i zwycięstwo chocimski” – mgr P. Sobański

“Religie i wyznania w Rzeczypospolitej. Czy Rzeczypospolita Obojga Narodów była państwem tolerancji” – G. Kochman

“Narody Rzeczypospolitej. Bogactwo różnorodności i wielokulturowości” – mgr G. Kochman

“Kozacy i kozaczyzna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czy było możliwe współistnienie” – mgr G. Kochman

“Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polska państwem demokracji – porównanie z Rosją, Szwecją i Turcją” – mgr G. Kochman

“Stosunki polsko-krzyżackie w dobie wielkiej wojny” – mgr G. Kochman

“Wokół kultury i sztuki XVII-wiecznej Rzeczypospolitej” – mgr W. Hass

“Postacie kobiet w trylogii Sienkiewicza, jako przykład patriotyzmu” – mgr R. Matysiak

źródło: MA-H w Głogowie

Ewelina Wyrwas

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.